Vivienda Colectiva (GIVCO)

http://givco.dpa-etsam.com/

Carmen Espegel Alonso

Profesor Titular
José Mª Lapuerta Montoya

José Mª Lapuerta Montoya

Catedrático

Andrés Cánovas Alcaraz

Profesor Colaborador

Carmen Martínez Arroyo

Profesor Titular

Emilio Pemjean Muñoz

Profesor Asociado

Mª Emilia Hernández Pezzi

Profesor Titular

Esperanza Campaña Barquero

Profesor Ayudante

Gustavo Rojas Pérez

Profesor Ayudante

Daniel Movilla Vega

Personal Investigador en Formación

Sálvora Feliz Ricoy

Elena Martínez-Millana

Personal Investigador en Formación