01mar.12.30h // Patricia Esquivias // A veces decorado

20160301_patriciaesquivias_web

<M> Copyright 2009-2016 MPAA Corp.

MPAA:\Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid>

  • M: 01\ 03\ Sala de Conferencias >
    • 12.30h\ A veces decorado @ Patricia Esquivias
    • > Conferencias Inaugurales Segundo Cuatrimestre MPAA7\
    • + evento público